Apply for licenses, certifications

Sau khi có giấy phép kinh doanh các ngành: nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, sản xuất nước đá, dịch vụ ăn uống, sản xuất, mua bán, đóng gói thực phẩm, nước uống đóng chai doanh nghiệp phải xin giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. V.L.C trân trọng gửi đến quý khách dịch vụ xin Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm – GCN VSATTP để quý khách tham khảo như sau

Security

Security

The application of certificate of satisfaction of security and order conditions

Detailed information
Apply for transportation business license by car

Apply for transportation business license by car

The application of the transportation license. To complete the work file, Customer is advised to provide the following documents:

Detailed information
Language/ Education Centre

Language/ Education Centre

The establishment of the center of foreign language - informatics - cultural improment

Detailed information
Apply for travel business license

Apply for travel business license

The application for the domestic and international travel business license

Detailed information
Obtain a certificate of eligibility for fire prevention

Obtain a certificate of eligibility for fire prevention

V.L.C is very pleasure to send to you the service the Application of fire protection certification for referring

Detailed information

Apply for a hospital operation permit

Giấy phép hoạt động là căn cứ pháp lý quyết định hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng quy định chặt...

Detailed information
Get 1 star hotel permit - 2 stars

Get 1 star hotel permit - 2 stars

The implementation period: 30 working days (The inspection team of the tourist department will check and value the standard for the hotel).

Detailed information
Security services

Security services

To complete the work file, Customer is advised to provide the following documents:

Detailed information
Apply for a film production license

Apply for a film production license

To complete the work file, Customer is advised to provide the following documents

Detailed information
Environment

Application for an environmental protection commitment

VLC has the services of the environment document at the provinces and cities, please contact VLC for a detailed quotation.

Detailed information
Announcement of imported food standards

Announcement of imported food standards

V.L.C is very pleasure to send to you the service: Proclaiming of product quality for referring as below:

Detailed information
The permit of pharmaceutical trading

The permit of pharmaceutical trading

A pharmaceutical trading is one of the conditional businesses, the enterprises must apply for an operation license and GDP and GPP standard license at...

Detailed information
Apply for permission to operate a traditional medicine clinic

Apply for permission to operate a traditional medicine clinic

Giấy phép hoạt động là căn cứ pháp lý quyết định hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa bệnh. Bởi vậy, cơ quan chức năng quy định chặt...

Detailed information
Apply for a printing license

Apply for a printing license

If the legal representative does not have a degree,<br />VLC will register the course of the management certificate of printing operations.

Detailed information
Apply for vocational training certificate

Apply for vocational training certificate

Hoạt động Dạy nghề là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động Dạy nghề và cấp Giấy chứng nhận cho học viên, ngoài Giấy phép kinh...

Detailed information
Announcement of functional food standards

Proclaiming of functional food standard

V.L.C is very pleasure to send to you the service: Proclaiming of product quality for referring as below:

Detailed information
The application for the wine business license

The application for the wine business license

Wholesale of alcohol products means the activities of purchasing liquors from the liquor’s distributors, or alcohol producers for sale to liquor...

Detailed information
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second