DỊCH VỤ KẾ TOÁN – THUẾ HÀNG THÁNG

Hơn 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ kế toán (báo cáo thuế) và hơn 5000 doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ mỗi tháng. Dịch vụ kế toán hàng tháng được cung cấp bởi VLC đã và đang được các khách hàng tin tưởng, đánh giá là một dịch vụ trọn gói đem lại lợi ích tối ưu và tiết kiệm cho doanh nghiệp với chi phí siêu tiết kiệm.

Dich vu ke toan hang thang 2

1/ Tư vấn, xử lý, kê khai báo cáo Thuế

 • Thường xuyên tư vấn,hướng dẫn cho bên A thực hiện các nghĩa vụ về Thuế ở Việt nam sao cho đúng với pháp luật và có lợi nhất
 • Giải trình, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan nếu như có sự yêu cầu từ cơ quan Thuế
 • Lập và gởi các loại báo cáo về thuế liên quan đến Doanh nghiệp theo kỳ qui định như : Lệ phí môn bài- Thuế giá trị gia tăng- Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Thuế tiêu thụ đặt biệt- Thuế tài nguyên - Thuế bảo vệ môi trường - Thuế nhà thầu - Thuế đầu tư vốn, chuyển nhượng vốn;…
 • Lập và gởi  báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ,báo cáo thống kê  theo kỳ qui định.
 • Soạn thảo và gởi các loại văn bản, hồ sơ, giấy tờ cho  cơ quan Thuế khi cần thiết.

2/ Công việc liên quan kế toán

Công việc liên quan kế toán

 • Tư vấn, hướng dẫn bên A viết hoá đơn và lập các loại chứng từ kế toán  theo quy định của Nhà nước;
 • Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, hợp lý của hóa đơn chứng từ do bên A gởi đến;
 • In bổ sung phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập, phiếu xuất …..theo chứng từ gốc của bên A;
 • Tư vấn xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm, tính giá vốn hàng bán ra phù hợp với tình hình kinh doanh của bên A phù hợp với qui định về thuế;
 • Lập: Bảng lương, bảng phân bổ, bảng trích khấu hao tài sản  theo chế độ qui định;
 • Quản lý chi tiết công nợ phải thu, phải trả; đối chiếu tài khoản ngân hàng ;
 • Mở sổ theo dõi chi tiết nhập xuất tồn vật tư, hàng hóa, thành phẩm; …..
 • Kiểm tra doanh thu - chi phí, cân đối lãi lỗ , tính toán các loại thuế theo luật Thuế hiện hành;
 • Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh  và báo cáo tài chính khi bên A có yêu cầu;
 • Phân loại, sắp xếp và đóng tập hồ sơ, chứng từ để đưa vào lưu trữ từng tháng;
 • In các loại sổ sách kế toán theo luật Kế toán Việt Nam hiện hành bao gồm: Bảng cân đối số phát sinh - Sổ nhật ký chung- Sổ quỹ tiền mặt - Sổ tiền gởi ngân hàng - Sổ cái các tài khoản - Sổ chi tiết các tài khoản - Sổ nhập xuất tồn hàng hóa,vật tư, thành phẩm….

3/  Đứng tên kế toán trưởng theo qui định của cơ quan Thuế:

 • Bổ nhiệm và bổ túc hồ sơ  kế toán trưởng đến cơ quan Thuế.
 • Ký tên kế toán trưởng trên báo cáo và sổ kế toán do bên B quản lý.
 • Thay mặt đơn vị xử lý các vấn đề liên quan đến cơ quan Thuế .

4/ Quyết  toán  năm

Quyết toán năm

 • Lập và gởi quyết toán:Thuế thu nhập doanh nghiệp- Thuế thu nhập cá nhân (phần DN trả thu nhập)
 • Lập và gởi báo cáo tài chính  năm đến các cơ quan chức năng: Bảng tổng kết tài sản; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo tài chính; báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • Lập và gởi các loại báo cáo thống kê theo luật định
 • Đăng ký các loại hồ sơ cho năm mới nếu như :Có đăng ký lại kỳ khai thuế - Có đăng ký lại phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng; Có sự thay đổi về  Lệ Phí môn bài – Có sự thay đổi phương pháp kế toán….

Phí dịch vụ: Chỉ từ 300.000đ/ tháng

Phí căn cứ vào: Ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp, số lượng hóa đơn chứng từ/ tháng, qui mô hoạt động và địa bàn doanh nghiệp đóng trụ sở.

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second