Xin cấp mới giấy phép lao động

Người nước ngoài trước khi làm việc tại Việt Nam phải xin cấp mới giấy phép lao động. Giấy phép lao động là giấy tờ do cơ quan Việt Nam có thẩm quyền cấp cho người lao động nước ngoài khi họ đủ điều kiện làm việc tại Việt Nam.

Hơn 20 năm hình thành và phát triển, V.L.C đã thực hiện xin cấp mới một số lượng lớn Giấy phép lao động cho người nước ngoài thành công, phục vụ tối đa nhu cầu của lao động nước ngoài khi lưu trú tại Việt Nam. V.L.C cam kết cung cấp cho quý khách dịch vụ xin cấp giấy phép lao động với mức chi phí thấp và quý khách sẽ nhận được giấy phép lao động nhanh chóng.

1. Các tư vấn quan trọng của V.L.C

- Tư vấn xin cấp mới giấy phép lao động, gia hạn và cấp lại giấy phép lao động.
- Tư vấn điều kiện, thủ tục để được xin cấp mới giấy phép lao động; lao động và trách nhiệm của người sử dụng lao động.
- Tư vấn xin giấy phép lao động đối với Văn phòng đại diện.
- Tư vấn hồ sơ khám sức khỏe, xác nhận kinh nghiệm, lý lịch tư pháp Việt Nam khi xin giấy phép lao động.
- Tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.
- Tư vấn thời hạn của giấy phép lao động được cấp lại.
- Tư vấn về các bệnh viện được chấp thuận khám sức khỏe để cấp giấy phép lao động.
- Tư vấn các trường hợp cấp lại giấy phép lao động: bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như: họ, tên; ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, hộ chiếu, địa điểm làm việc, hết hạn.
- Tư vấn trường hợp người nước ngoài đã có giấy phép lao động và tiếp tục làm việc cùng công ty hoặc chuyển sang công ty mới.
- Tư vấn soạn thảo giải trình đề nghị tuyển dụng người lao động nước ngoài gửi UBND cấp tỉnh, thành phố và đại diện khách hàng nộp công văn giải trình.
- Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng các giấy tờ cần thiết.
- Tư vấn và hoàn thiện hồ sơ xin giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh Xã hội
- Tư vấn trường hợp khẩn (làm nhanh) giấy phép lao động.

2. Giấy tờ cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp mới giấy phép lao động

- Để hoàn chỉnh hồ sơ công việc, yêu cầu Quý Công Ty bổ sung những giấy tờ sau:

STT

Tên Hồ Sơ

Số lượng

Quy cách

1

Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư

01

Bản sao y không quá 03 tháng

2

Lý lịch tư pháp của người NN làm tại nước ngoài

01

Bản chính – Có thời hạn 06 tháng kể từ ngày cấp (phải có hợp pháp hóa lãnh sự).

3

Bằng Đại học và

Giấy chứng nhận 05 năm kinh nghiệm

02

Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự

(V.L.C cung cấp mẫu giấy xác nhận kinh nghiệm)

4

Ảnh 4x6
(đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng)

06

Khách hàng cung cấp

5

Hộ Chiếu của người xin giấy phép lao động

02

Bản sao y không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)

6 Lý Lịch Tư Pháp tại Sở Tư Pháp TP. HCM. 01 Bản chính (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
7 Khám Sức Khỏe và lệ phí Bệnh Viện Vạn Hạnh   (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
8 Lệ Phí Sở Lao Động    (V.L.C hỗ trợ thực hiện)

3. Giấy tờ cần chuẩn bị hồ sơ gia hạn giấy phép lao động

3. 1. Trường hợp 1: Gia hạn giấy phép lao động (do hết hạn)

STT Tên Hồ Sơ Số lượng Quy cách
1 Giấy phép đăng ký kinh doanh 01 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
2 Hợp đồng lao động (đối với trưởng văn phòng thì cung cấp quyết định bổ nhiệm) 01 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
3 Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn 01 Bản chính
4 Hộ Chiếu của người xin giấy phép lao động 01 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
5 ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng) 05 Khách hàng cung cấp
 
6 Bằng cấp (Bằng nghề, bằng cao đẳng hoặc đại học) và
Giấy chứng nhận 03 năm kinh nghiệm
02 Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự. (Cung cấp bản mới hoặc bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự lúc thực hiện thủ tục cấp mới)
7 Khám Sức Khỏe và lệ phí Bệnh Viện Vạn Hạnh   (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
8 Lệ Phí Sở Lao Động    (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
- Thời gian thực hiện: 25-30 ngày làm việc
- Trường hợp khách hàng đã có một trong các giấy tờ ở trên thì Hợp đồng sẽ không tính phí thực hiện loại giấy tờ đó.
- Thời gian thực hiện:
+ Xin Công văn chấp thuận: 20 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng cung cấp đủ thông tin cho V.L.C soạn hồ sơ
+ Xin Giấy phép lao động: 5-10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ (sau khi có văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài).

3.2 Trường hợp 2: Cấp lại Giấy phép lao động (do bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc).

STT Tên Hồ Sơ Số lượng Quy cách
1 Hợp đồng lao động 01 Bản sao
2 Giấy phép lao động đã được cấp (trừ trường hợp bị mất) 01 Bản chính
3 Hộ Chiếu của người xin GPLĐ 01 Bản sao y không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
4 ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng) 03 Khách hàng cung cấp
 
- Thời gian thực hiện:  15 - 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

3.3 Trường hợp 3: Cấp thêm giấy phép lao động (do người nước ngoài làm thêm tại công ty khác).

STT Tên Hồ Sơ Số lượng Quy cách
1 Giấy phép đăng ký kinh doanh 01 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng
2 Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn 01 Bản chính
3 Hộ Chiếu của người xin GPLĐ 01 Bản sao y công chứng không quá 03 tháng (nguyên cuốn bao gồm cả trang trắng)
4 ảnh 4x6 (đầu để trần, không đeo kiếng, mắt nhìn thẳng, phông trắng) 05 Khách hàng cung cấp
 
5 Bằng cấp (Bằng nghề, bằng cao đẳng hoặc đại học) và
Giấy chứng nhận 03 năm kinh nghiệm
02 Bản chính Hợp pháp hóa lãnh sự. (Cung cấp bản mới hoặc bản đã được hợp pháp hóa lãnh sự lúc thực hiện thủ tục cấp mới)
6 Lý Lịch Tư Pháp tại Sở Tư Pháp TP. HCM. 01 Bản chính (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
7 Khám Sức Khỏe và lệ phí Bệnh Viện Vạn Hạnh   (V.L.C hỗ trợ thực hiện)
8 Lệ Phí Sở Lao Động    (V.L.C hỗ trợ thực hiện)

- Thời gian thực hiện: 30-35 ngày làm việc

3. Lưu ý khi xin cấp mới giấy phép lao động

- Thời hạn hiệu lực của giấy phép lao động là 2 năm.
- Trường hợp Giấy phép lao động đã hết hạn thì phải xin cấp mới lại giấy phép.
- Trước ít nhất 45 ngày kể từ ngày hết hạn giấy phép lao động thì phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.
- Giấy phép công ty thuộc tỉnh nào thì xin giấy phép lao động tại tỉnh đó.
- Phí V.L.C thực hiện chưa bao gồm 10% VAT, phí dịch thuật và hợp pháp hóa lãnh sự.
- Văn bản do nước ngoài cấp phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch thuật công chứng theo quy định pháp luật Việt Nam, các bản sao chứng thực không quá 6 tháng.
- Trường hợp người xin giấy phép lao động đã có giấy phép lao động còn hiệu lực ở doanh nghiệp khác trước đây thì báo V.L.C để V.L.C gửi ý kiến tư vấn chi tiết.
- Lý lịch tư pháp của người nước ngoài tại Việt Nam: Trường hợp người nước ngoài chưa tạm trú đủ 6 tháng tại Việt Nam thì không cần xin lý lịch tư pháp tại Việt Nam
- Thời gian giấy phép lao động cấp lại, gia hạn phụ thuộc vào thời gian làm việc tiếp theo của người lao động, không vượt quá 24 tháng.
 
Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề về xin cấp mới giấy phép lao động hoặc gia hạn giấy phép lao động, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.

V.L.C - Chất lượng chuyên nghiệp giải pháp tối ưu!
Đến với
V.L.C Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi!

Tác giả bài viết: Luật sư V.L.C

Tổng điểm nội dung là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá

BAN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ V.L.C


Chuyên gia kinh tế: NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG (Mr. Lương)
Điện thoại (Zalo/ Viber): 0918 01 22 55 - (028) 3833 9533
Email: luatsu@vlcvn.com | Web: vlcvn.com


V.L.C - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với V.L.C quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây