Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Tp.HCM

V.L.C mang đến cho quý khách hàng một dịch vụ Nhanh chóng – Chính xác – Bảo mật – Trọn gói.
Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Thành lập công ty/doanh nghiệp, V.L.C mong muốn đem đến cho Quý khách dịch vụ thành lập doanh nghiệp nhanh chóng, đáng tin cậy với chi phí tốt nhất có thể.

Các gói dịch vụ thành lập doanh nghiệp V.L.C cung cấp:
 
STT Nội dung công việc Ghi chú Thời gian – Quy trình thực hiện
(ngày làm việc)
Gói 1 
Hoàn chỉnh
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)
4/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm
 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài
 • Lập sổ thành viên, sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:  4.000.000
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ và nhận giấy phép kinh doanh : 03 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
2/ Làm dấu 01 ngày tính từ ngày có Giấy phép
3/ Hồ sơ khai thuế ban đầu + Mở tài khoản ngân hàng 03 ngày tính từ ngày nhận dấu.
4/ Làm thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ (mẫu 06-GTGT) 05 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ khai thuế.
5/ Nhận công văn chấp thuận in hóa đơn GTGT (mẫu 3.14) 05 ngày tính từ ngày nhận thông báo áp dụng tính thuế khấu trừ.
6/ Làm thông báo được phát hành hóa đơn 07 ngày kể từ ngày nhận công văn chấp thuận in hóa đơn.
 
** Thời gian (TG) thực hiện: là ngày làm việc, tính từ ngày Bên A thanh toán lần 1, ký hồ sơ, bổ sung đủ giấy tờ hợp lệ để bên B đi nộp hồ sơ có biên nhận
(Thời gian không tính trong Hợp đồng: ngày thứ 7, chủ nhật, các ngày lễ, ngày nghỉ của nhà nước, TG soạn, chuyển và chờ hồ sơ ký, do bên A chậm trễ đến hoặc bổ sung giấy tờ theo yêu cầu của Bên B, TG điều chỉnh giấy phép, các giấy tờ khác do cơ quan chức năng sai sót hoặc thay đổi biểu mẫu, TG chờ cơ quan nhà nước thẩm tra hoặc hỏi ý kiến cấp trên, TG tạm ngưng cấp phép (nếu có).
 
Tổng thời gian thực hiện đến khi DN có hóa đơn : 15 – 25 ngày làm việc.
Gói 2 1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư: Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm
 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế :
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
Tổng phí:   3.600.000
(Không bao gồm thủ tục làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 3 1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
3/ Làm thông báo phát hành hóa đơn (Chưa bao gồm lệ phí nhà in)
 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
- Tổng phí: 3.000.000
(Không bao gồm thủ tục đăng ký token)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 4 1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
2/ Thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế
 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Cử nhân viên hướng dẫn khai thuế:
    Giải trình với cơ quan thuế
    Tư vấn thủ tục hóa đơn
 • Thực hiện mở tài khoản ngân hàng
 • Nộp tờ khai môn bài.
 • Lập sổ thành viên , sổ cổ đông
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
- Tổng phí: 2.200.000
(Không bao gồm thủ tục đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 5
Đơn giản
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh nghiệp
 • Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử và nộp lệ phí tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
- Tổng phí:  1.700.000
(Không bao gồm thủ tục thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí dấu.
Gói 6
Siêu Rẻ
1/ Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Mã số doanh nghiệp
 • Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.
- Tổng phí:  1.000.000
(Không bao gồm thủ tục khắc dấu tròn, thiết lập hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đăng ký token và làm thông báo phát hành hóa đơn)
 
Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – ĐT, lệ phí đăng báo điện tử.

Bạn cần chuẩn bị gì khi sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói do V.L.C cung cấp
Sau khi được tư vấn chi tiết về các vấn đề thành lập doanh nghiệp, khách hàng chỉ cần cung cấp cho V.L.C các thông tin sau đây để chúng tôi soạn hồ sơ:
Cung cấp địa chỉ công ty
- Hiện tại, không được đặt địa chỉ tại chung cư (trừ căn hộ Officetel). V.L.C sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp lệ về địa chỉ công ty, xem địa chỉ có được cấp giấy phép kinh doanh hay không?
Cung cấp tên công ty
-Hiện tại, tên riêng của doanh nghiệp được lấy theo cơ sở dữ liệu quốc gia. Cho nên, tên công ty sẽ được đối chiếu, kiểm tra trên toàn quốc xem có bị trùng hay không? V.L.C sẽ tiến hành kiểm tra miễn phí cho bạn.
Cung cấp ngành nghề kinh doanh
- Bạn chỉ cần cung cấp các ngành kinh doanh chính, ví dụ như: nội thất, phần mềm, xây dựng,…V.L.C sẽ tiến hành đăng ký các ngành nghề chính và các ngành nghề liên quan cho bạn.
Xác định số vốn điều lệ dự định đăng ký
-Nếu công ty có nhiều thành viên cổ đông góp vốn điều lệ, vui lòng cung cấp thêm % góp vốn của từng cổ đông/thành viên góp vốn.
Chuẩn bị giấy tờ tùy thân của từng thành viên góp vốn, bản sao y công chứng không quá 3 tháng
-Giấy tờ tùy thân được chấp nhận là: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu (passport), thời gian cấp không quá 15 năm. Bạn có thể đến UBND Xã, Phường, Thị Trấn hoặc văn phòng công chứng gần nhất để tiến hành việc sao y bản chính giấy tờ tùy thân. Rất đơn giản và nhanh gọn, thời gian hoàn thành chỉ mất khoảng 15 phút.
Tất cả những thủ tục thnh lập còn lại, như đã liệt kê bên trên, V.L.C sẽ thay mặt bạn làm tất cả mọi việc.
- Thời gian thành lập công ty: từ 03-05 ngày làm việc
Những việc cần làm sau khi thành lập công ty/doanh nghiệp:
1. Đăng ký hồ sơ pháp lý ban đầu tại cơ quan thuế
2. Lập và nộp tờ khai Thuế môn bài
3. Mở tài khoản ngân hàng cho công ty (V.L.C sẽ hỗ trợ Khách hàng mở Tài khoản tận nhà)
4. Thông báo tài khoản ngân hàng lên Sở kế hoạch & đầu tư
5. Đăng ký Chữ ký số (USB token)
6. Đăng ký hóa đơn điện tử
7. Làm bảng hiệu công ty
8. Sau đó, Khách hàng tiến hành làm sổ sách kế toán hàng tháng/quý, khai báo thuế hàng tháng/quý, làm quyết toán năm và báo cáo tài chính năm hoặc nhờ V.L.C làm.
Đặc biệt, V.L.C có gói hỗ trợ “Thành lập công ty trọn gói” Quý khách vui lòng xem thêm tại: https://vlcvn.com/vi/phap-ly-luat-su/tu-van-lap-doanh-nghiep-von-viet-nam/dich-vu-thanh-lap-cong-ty-tron-goi-tai-tp-hcm-118.html
Nếu quý khách cảm thấy khó khăn trong vấn đề thành lập công ty - thành lập doanh nghiệp, các chuyên gia của V.L.C sẵn sàng hỗ trợ bằng dịch vụ chuyên nghiệp.
 
V.L.C - Chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với
V.L.C Quý khách không đi lại, không đợi chờ được tư vấn và thực hiện tận nơi !

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

BAN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ PHÁP LÝ V.L.C


Chuyên gia kinh tế: NGUYỄN HOÀNG LƯƠNG (Mr. Lương)
Điện thoại (Zalo/ Viber): 0918 01 22 55 - (028) 3833 9533
Email: luatsu@vlcvn.com | Web: vlcvn.com


V.L.C - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với V.L.C quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây